Alfons Esteve

aef@tlh.legal 

Telf directe: +34 93 125 87 99

skype: alfons.esteve

Assessorament complert en Comerç Internacional i Dret del Transport:

Comerç internacional:

- Us ajudem en les operacions export/importa, participant en la redacció o supervisió de contractes: Compravenda internacional, agència, distribució, drop-shipping, pigging-back. Ajudem en l’elecció del incoterms, i mitjans de pagament (remessa documentària, crèdit documentari - en especial en allò referent a les dates d'entrega màxima de documents -...). Redacció de L.O.I. (letter of intentions). 

- Manca de mercaderia al punt de destí

Transport i logística:

- Consultoria per a l'obtenció de llicència Operador de Transport (OT), targeta de transport públic (MDL i MDP) i transport privat.

- Contractes d’emmagatzematges: Picking, packing & labeling, logística inversa, entrada física i administrativa de les mercaderies al magatzem, responsabilitats de les parts

- Redacció i assessorament en contractes de transport per carretera internacional (CMR) i nacional (carta de port). Complementació de reserves, reclamació de danys i demores. Terminis de pagaments del preu del transport. Acció directa. 

- Gestió d'expedients de demores, ocupacions, paralitzacions, blank-sailing i danys en les mercaderies, entre altres.

- Consultoria en supòsits d'endossaments -en blanc o nominatius- de B/L, i en B/L negociables i no negociables (SWB), condicions dels telex release i express release.

- Pèrdua B/L

-  Supervisió de clàusules penals i obligacions de les parts en els contractes de transport aeri de càrrega. Assessorament en supòsits de danys en la càrrega, o en els supòsits  que no embarcament de la mercaderia a l'avió.

Assegurances en el transport: Identificació de falta de cobertura en les pòlisses d'assegurança de mercaderies tenint en compte el tipus de mercaderia i operació comercial del client. Clàusules ICC

Dret penal: Assessorament en supòsits de robatori en les mercaderies, elaboració de programes de compliance penal especials i específics per empreses de transport i comerç exterior

Yachting: Compravenda de iots, refit, abanderament i registre, sancions i inspeccions, així com charter nàutic i concierge

Dret laboral: Contractes laborals entre armador/companyia aèria - tripulació, acomiadaments, accidents laborals i enrolaments. Interpretació del Conveni internacional sobre el treball marítim OIT 2006, Conveni sobre el treball de la pesca, 2007 (núm. 188) i Mou de Paris: inspecció del Conveni del treball marítim

 

Podem assistir-vos internacionalment, a tenir acords amb despatxos d'advocats en diferents països

ca/alfons-esteve