Consultors jurídics oficials de Barnamarketing - José L. Cabo

25/06/2022

Som els consultors en l'àmbit jurdic de Barnamarketing i dels seus clientes. Barnmarketing es una empresa consultora en l'àmbit internacional a més de ser formadora en l'àmbit del comerç internacial tant en l'àmbit contractual internacional (Compravenda, incoters,...), transports i logística.

 

http://espanol.web.barnamarketing.com/