Membres adherits a Transprime. Delegació Espanyola del "European Shippers’ Council"

14/07/2020

Fundada el 1978, TRANSPRIME és una associació professional multisectorial formada per grans empreses carregadores amb un punt de connexió comú: el debat entorn de la logística i la cadena de subministrament. Sent un òrgan de representació institucional, accelerador de l'eficiència logística i fòrum logístic de referència, celebra reunions regulars, seminaris, ponències i activitats que desemboquen en la generació d'un coneixement logístic profund fonamentat en la innovació, la competitivitat i la millora contínua des del punt de vista únic de l'carregador, com a motor i part essencial de la cadena de subministrament. TRANSPRIME representa els carregadors en tres nivells diferents i complementaris: a nivell local, amb presència en els fòrums logístics locals i de debat operacional, a nivell nacional, amb participació directa en els fòrums institucionals de referència, ia nivell europeu i internacional, sent la delegació espanyola de European Shippers 'Council (ESC) i membre de Global Shippers' Alliance (GSA).

https://www.transprime.es/