ROOMS

Dret Penal

Delictes contra el patrimoni

Delictes contra la persona

Especialitat en agressions i abusos sexuals. Homicidis i assassinats .

Delictes contra l'honor i la intimitat

Delictes en l'àmbit familiar

Violència de gènere, abandonament de família, sostracció de menors.

Delictes contra la salut pública

Tràfic de estupefaents, contaminació mediambiental.

Altres

Menors

Tribunal del Jurat

Solució negociadora a la litigiositat penal.

Dictàmens. Dret penal preventiu.

Corporate defense.

Comerç internacional

Us ajudem en les operacions export/importa, participant en la redacció o supervisió de contractes: Compravenda internacional, agència, distribució, drop-shipping, pigging-back. Ajudem en l’elecció del incoterms, i mitjans de pagament (remessa documentària, crèdit documentari - en especial en allò referent a les dates d'entrega màxima de documents -...). Redacció de L.O.I. (letter of intentions). 

 

Transport i logística

- Consultoria per a l'obtenció de llicència Operador de Transport (OT), targeta de transport públic (MDL i MDP) i transport privat.

- Contractes d’emmagatzematges: Picking, packing & labeling, logística inversa, entrada física i administrativa de les mercaderies al magatzem, responsabilitats de les parts

- Redacció i assessorament en contractes de transport per carretera internacional (CMR) i nacional (carta de port). Complementació de reserves, reclamació de danys i demores. Terminis de pagaments del preu del transport. Acció directa. 

- Gestió d'expedients de demores, ocupacions, paralitzacions, blank-sailing i danys en les mercaderies, entre altres.

- Consultoria en supòsits d'endossaments -en blanc o nominatius- de B/L, i en B/L negociables i no negociables (SWB), condicions dels telex release i express release.

- Pèrdua B/L

-  Supervisió de clàusules penals i obligacions de les parts en els contractes de transport aeri de càrrega. Assessorament en supòsits de danys en la càrrega, o en els supòsits  que no embarcament de la mercaderia a l'avió.

Assegurances en el transport

Identificació de falta de cobertura en les pòlisses d'assegurança de mercaderies tenint en compte el tipus de mercaderia i operació comercial del client. Clàusules ICC

Yachting

Compravenda de iots, refit, abanderament i registre, sancions i inspeccions, així com charter nàutic i concierge

Dret laboral marítim

Contractes laborals entre armador/companyia aèria - tripulació, acomiadaments, accidents laborals i enrolaments. Interpretació del Conveni internacional sobre el treball marítim OIT 2006, Conveni sobre el treball de la pesca, 2007 (núm. 188) i Mou de Paris: inspecció del Conveni del treball marítim

 

Podem assistir-vos internacionalment, a tenir acords amb despatxos d'advocats en diferents països